Đào tạo

Ngày 13-10-2014

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên để gửi đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tuyển chọn ứng viên để gửi đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2014 đợt 1, cập nhật kết quả xét tuyển vào hệ thống tuyển sinh để ứng viên trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển tại trang web: http://tuyensinh.vied.vn.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi văn bản thông báo kết quả tới cơ quan có ứng viên được phê duyệt trúng tuyển ngày 30/9/2014 để phối hợp xử lý thủ tục tiếp theo cho ứng viên trúng tuyển.

Trường hợp ứng viên chưa trúng tuyển, hồ sơ online đã được mở lại cho ứng viên bổ sung giấy tờ còn thiếu hoặc tiếp tục lựa chọn, đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác hoặc chuẩn bị thêm và hoàn thiện hồ sơ để đăng ký dự tuyển học bổng Đề án 911 theo thông báo tuyển sinh tiếp theo.

xem chi tiết tại đây

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên