Chương trình

Ngày 24-11-2014

Chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường Đại học hoặc các trường lớn của Pháp ở trình độ Thạc sĩ 2 hay Tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học bao gồm:
•    Khoa học cơ bản
•    Đào tạo kĩ sư
•    Kinh tế và quản lý
•    Luật
Học bổng được cấp trong thời gian như sau:
•    mười tháng đối với trình độ Thạc sĩ 2
•    ba mươi sáu tháng đối với trình độ Tiến sĩ
Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ được lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.
Thời gian:

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ

9 tháng 1 năm 2015

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã đc lựa chọn

Trong tháng 3 năm 2015

Thông báo kết quả

kể từ cuối tháng 4 năm 2015

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ  địa chỉ:www.ambafrance-vn.org.

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên