Thông báo

Ngày 16-11-2018

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 130-2013- BTC-BGDĐT

19/08/2014 | 15:41

QUYẾT ĐỊNH 911/QĐ-TTg

19/08/2014 | 15:34

THÔNG BÁO 16/TB-ĐTVNN

15/08/2014 | 14:35

THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BGDĐT

15/08/2014 | 14:17

Quyết định số 611/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ"

29/07/2014 | 15:22

Ngày 21 tháng 5 năm 2014, Giám đốc ĐHTN đã ban hành "Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ" tại Quyết định số 611/QĐ-ĐHTN. Nội dung Quy định về các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do ĐHTN tổ chức, các dạng thức thi, lộ trình thực hiện, tổ chức thực hiện, quy trình tổ chức thi và các biểu mẫu đính kèm.

Lý lịch khoa hoc cho học viên các lớp Tiền tiến sĩ

09/01/2014 | 08:55

Phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 Khung tham chiếu Châu Âu

11/12/2013 | 09:09

Mẫu đơn xin sửa thông tin trên chứng chỉ tiếng Anh B1-B2

29/10/2013 | 15:49

Mẫu phiếu đăng ký làm NCS nước ngoài theo Đề án 911

23/01/2013 | 16:19

Thông báo mất điện toàn thành phố ngày 22/1/2013

Trang 3/3 <123>

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên