Thông báo

Ngày 16-11-2018

Lịch thi đợt thi ngày 29/04/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

27/04/2015 | 09:33

Thông báo đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 31/01/2015

16/03/2015 | 15:34

hiện tại đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng anh đợt thi ngày 31/01/2015 cho các anh chị học viên. Vậy trung tâm xin thông báo tới các anh chị học viên đến trung tâm để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận.

Kết quả thi tiếng anh đợt thi ngày 31/01/2015

06/03/2015 | 14:43

Thông báo đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh ngày 8-9/11/2014

16/12/2014 | 10:03

hiện tại đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng anh đợt thi ngày 8-9/11/2014 cho các anh chị học viên. Vậy trung tâm xin thông báo tới các anh chị học viên đến trung tâm để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận.

Kết quả thi tiếng anh đợt thi ngày 9/11/2014

26/11/2014 | 14:23

lịch thi đợt thi ngày 9/11/2014

08/11/2014 | 08:37

Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT

29/09/2014 | 09:07

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Kế hoạch học tập giai đoạn 2 lớp Tiền tiến sĩ pháp FHD 02

11/09/2014 | 08:26

NGHỊ ĐỊNH 143/2013/NĐ-CP

19/08/2014 | 15:48

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1160/QĐ-BGDĐT

19/08/2014 | 15:46

Trang 2/3 <123>

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên