Thông báo

Ngày 11-06-2015

Thông báo trả chứng chỉ tiếng Anh đợt thi ngày 16 tháng 5 năm 2015

Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ  - Đại học Thái Nguyên xin thông báo:

Trung tâm đã nhận được chứng chỉ của Kỳ thi tiếng Anh - đợt thi ngày 16 tháng 5 năm 2015 

Vậy, Trung tâm gửi tới các anh/chị thí sinh thông báo này để anh/chị nắm được và thu xếp thời gian đến Trung tâm nhận chứng chỉ trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Khi đi nhận chứng chỉ, anh/chị vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân để cán bộ Trung tâm xác minh thông tin và tiến hành trả chứng chỉ được chính xác và nhanh chóng./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ - Đại học Thái Nguyên

Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại : (02803).748.688 || 3

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên