Thông báo

Ngày 14-05-2015

Thông báo lịch thi, danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 Khung Châu Âu đợt thi ngày 16/5/2015

Lịch thi, Danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu, đợt thi ngày 16/5/2015. 

1. Thời gian thi:Thứ 7 ngày 16/5/2015

2. Địa điểm thi:Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

3. Nội dung thi:

a) Sáng: Thí sinh bắt đầu vào phòng thi từ 6h45’

Môn thi:Đọc-Viết, Nghe hiểu trình độ B1, Đọc&SDNN-Viết, Nghe hiểu trình độ B2

b) Chiều:Thí sinh bắt đầu vào phòng thi 13h45’.

* Thi Nói: Trình độ B1, B2 

Danh sách phòng thi, SBD buổi sáng thí sinh xem tại đây.

Danh sách phòng thi, SBD buổi chiều thí sinh xem tại đây.

c) Chi tiết lịch thi:

4. Nhưng lưu ý bắt buộc dành cho thí sinh:

- Thí sinh chỉ được mang bút viết trừ bút màu đỏ vào phòng thi.

- Thí sinh phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân để nhận thẻ dự thi. Các trường hợp không xuất trình được Chứng minh thư nhân dân sẽ không được tham dự kỳ thi.

- Thí sinh thực hiện nghiêm túc các Quy định khác có liên quan của Bộ giáo dục và đào tạo và của ĐHTN.

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên