Tin tức & Sự kiện

Ngày 21-10-2015

Ban hành quy định tạm thời tổ chức thi cấp giấy chứng năng lực ngoại ngữ

Quyết định ban hành "Quy định tạm thời việc tổ chức thi cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trên máy tính của Đại học Thái Nguyên"

Đính kèm:

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên