Tin tức & Sự kiện

Ngày 01-08-2014

Công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ và khen thưởng năm học 2013 – 2014

Chiều ngày 31/7, tại Văn phòng, Cơ quan Đại học Thái Nguyên đã tổ chức họp giao ban định kỳ. Tham dự giao ban có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng cùng toàn thể các cán bộ, viên chức của Cơ quan Đại học, GS. TS Đặng Kim Vui chủ trì. Tại buổi làm việc, nhiều Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ thực hiện theo Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng các các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã được công bố.


GS. TS Đặng Kim Vui trao các Quyết định bổ nhiệm mới về công tác cán bộ.

  

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng, PGS. TS Nguyễn Thanh Hà – Chánh Văn phòng ĐHTN đã báo cáo nhanh những kết quả đã đạt được trong tháng 7/2014 và dự kiến công tác tháng 8/2014 của các ban chức năng và tương đương. Các đồng chí dự đã cho ý kiến Phát biểu tại buổi giao ban, GS. TS Đặng Kim Vui đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị, đồng thời, Giám đốc cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần lưu ý trong tháng 8.

Tại giao ban, PGS. TS Đàm Thị Uyên – Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự như sau:

Theo Quyết định số 1089/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS. TS Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1090/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Phạm Văn Hùng, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1098/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Hoàng Minh Đạo, cán bộ Ban Kế hoạch Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Kế hoạch Tài chính Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1099/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Ban Kế hoạch Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Kế hoạch Tài chính Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1100/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Nguyễn Hưng Thịnh thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Công tác Học sinh sinh viên và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban – Phụ trách Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1101/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS. TS Trần Thanh Vân thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Đào tạo Sau đại học và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Đào tạo phụ trách đào tạo sau đại học Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1102/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Nghiêm Ngọc Tùng, cán bộ Văn phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1103/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Nguyễn Đình Yên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Công tác Học sinh sinh viên Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1104, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Nguyễn Khắc Sơn thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

Theo Quyết định số 1105/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Đức Hùng thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Công tác Chính trị và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1106/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS. TS Nguyễn Đăng Hòe thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Thanh tra Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1107/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ Ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1108/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Phạm Xuân Thiều, cán bộ Ban Cơ sở vật chất được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1111/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Đặng Thị Thanh Hương, cán bộ Ban Hợp tác Quốc tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1112/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tiến sĩ Đoàn Đức Hải, cán bộ Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1113/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/20114 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Đào tạo sau đại học và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Quyết định số 1114/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Lê Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Đào tạo sau đại học và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định.

Theo Quyết định số 1115/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thạc sĩ Lục Kim Thiều, cán bộ Ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Thanh tra Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cũng tại buổi giao ban, PGS. TS Nguyễn Thanh Hà đã công bố các Quyết định khen thưởng cho cán bộ viên chức của Cơ quan Đại học Thái Nguyên và các Quyết định khen thưởng của Công đoàn.

Nhân dịp này, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cũng đã khen thưởng cho 08 tân tiến sĩ của Cơ quan Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành nghiên cứu sinh./.

Một số hình ảnh về Công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ và khen thưởng các cán bộ, viên chức của Cơ quan Đại học Thái Nguyên.

  

 

   

  

 

  

 

  Tin bài: Thanh Loan - TNU Media

 

  

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên