Tin tức & Sự kiện

Ngày 16-10-2013

Thông tư số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho đề án 911

Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên